โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปี 2557

นายชวลิต. แจ่มจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่179

เป็นประธานในพิธีเปิด การเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมีคณะผู้กำกับูกเสือ. – รองผู้กำกับลูกเสือ

เป็นวิทยากรและดูแลความเรียบร้อยตลอดจนสิ้นสุดการจัดกิจกรรมการเข้าค่ายในครั้งนี้
12- 13 กุมภาพันธ์. 2558

01

02

03

04

05

600

ติดต่อ สพป.สก.1