โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179 รับการประเมินศูนย์ปฐมวัยต้นแบบอำเภอวังน้ำเย็นอำเภอและโรงเรียนเครือข่าย

นางวรรณา แกมนิล  นางรองรัตน์ ศิริ นางบุญตา ศรีวรวิบูลย์ นางทิพย์วรรณ สุวรรณ

 นางสาวกรองทอง วันสวัสดิ์ ศน.สพป.สก.1

มานิเทศ ติดตาม ประเมินศูนย์ปฐมวัยต้นแบบอำเภอและโรงเรียนเครือข่าย

โดยประเมิน. 5องค์ประกอบ. เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย

โดยศูนย์ปฐมวัยต้นแบบหนึ่งในโครงการของ สพฐ.
วันที่ 11 กุมภาพันธ์. พ.ศ. 2558

IMG_1725

IMG_1724

IMG_1737

IMG_1733

IMG_1727

IMG_1707

ติดต่อ สพป.สก.1