กีฬากลุ่มนักเรียนในตำบลคลองหินปูน “ดอนดินแดงเกส์”ครั้งที่ 34

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์

เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬากลุ่มนักเรียนในตำบลคลองหินปูน  “ดอนดินแดงเกมส์” ครั้งที่ 34

ในวันที่ 10 -13 กุมภาพันธ์ 2558  

ณ โรงเรียนบ้านดอนดินแดง ตำบลคลองหินปูน

อำเภอวังน้ำเย็น  จังหวัดสระแก้ว

IMG_1334

IMG_1322

IMG_1318

WP_20150210_006

IMG_1407

WP_20150210_003

IMG_1371

IMG_1422

ติดต่อ สพป.สก.1