สพป.สระแก้ว เขต ๑ สอบรอง/ผอ.สถานศึกษา

โดยประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ ดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑  ซึ่งการดำเนินการคัดเลือกเป็นไปด้วยความ บริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส เคร่งครัด รัดกุม สามารถตรวจสอบได้ เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนอนุบาลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

page1 page2 page3 page4 page5

หมวดหมู่

ป้ายกำกับ

แยกป้ายกำกับด้วยคอมม่า (,)

เลือกจากป้ายกำกับที่ใช้มากที่สุด

รูปพิเศษ

Sahifa – Post Options

Post Head Options

Display
Default
None
Video
Audio – Self Hosted
Audio – SoundCloud
Slider
Google Map
Featured Image
Featured Image + lightbox

Review Post Options

Review Box Position
Disable
Top of the post
Bottom of the post
Top and Bottom of the post
Custom position

Sidebar Options

Choose Sidebar
Default

Post Style

Custom color

Background

repeat
no-repeat
repeat-x
repeat-y

Fixed
scroll

Left
Right
Center

Top
Center
Bottom

Full Screen Background

General Options

Hide Post MetaYes
No
Hide Author InformationYes
No
Hide Share ButtonsYes
No

Banners Options

Hide Above Banner
Custom Above Banner
Hide Below Banner
Custom Below Banner

ไฟล์สื่อ

page6

ติดต่อเรา