โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179 ร่วมรดน้ำ ขอพร นายอำเภอวังน้ำเย็นและนายกเทศมนตรีเมืองวังน้ำเย็น

นายชวลิต  แจ่มจันทร์ และคณะครูโรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179 ร่วมรดน้ำ ขอพร จาก นายธีระชัย  ลิ้มประสิทธิศักดิ์ นายอำเภอวังน้ำเย็นและนายวันชัย  นารีรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองวังน้ำเย็น เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2557

009

008

007

006

005

004

003

002

001

Message us