การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีสามัญ

โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ร่วมกับโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษามหาเจริญ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีสามัญ ในระหว่างวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2558 มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 150 คน

a01a02a03a04a05a06

ติดต่อเรา