ร่วมงานหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข

นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดได้เข้าร่วมการจัดโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ” และโครงการ “สระแก้ว ผูกประสานใจ ให้บริการประชาชน ” จังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ ณ โรงเรียนบ้านเขามะกา ต.ศาลาลำดวน อ.เมืองสระแก้ว เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

IMG_2323 IMG_2325 IMG_2326 IMG_2330 IMG_2331 IMG_2334 IMG_2337 IMG_2339 IMG_2341

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ศักดิ์ชัย  บรรณสาร    อำนวยการผลิต