กีฬานักเรียนกลุ่มเครือข่ายสระขวัญ

นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มเครือข่ายสระขวัญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ “สระขวัญเกมส์” ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ซึ่งการดำเนินการแข่งขันครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่  ๙ – ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ โดยมีโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน ๑๑ โรงเรียน และได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ โรงเรียนบ้านใหม่ถาวร และกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านใหม่ถาวร

IMG_2194 IMG_2199 IMG_2202 IMG_2204 IMG_2217 IMG_2242 IMG_2248 IMG_2267 IMG_2270 IMG_2290 IMG_2294 IMG_2297 IMG_2302 IMG_2303

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ศักดิ์ชัย  บรรณสาร    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา