การยืนยันรายชื่อและจำนวนนักเรียนเข้าสอบการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ พ.ศ.2558(รอบระดับประเทศ)

GalleryTil20120524131208_10466

 ด้วย  สพป.ปราจีนบุรี เขต  1 ซึ่งเป็นศูนย์สอบระดับประเทศ  การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ  ปี 2558 (รอบระดับประเทศ)   แจ้งให้โรงเรียนที่จะนำนักเรียนไปสอบแข่งขัน  ในวันเสาร์ ที่  14  มีนาคม  2558 ณ  โรงเรียนอนุบาลเมืองปราจีนบุรีนั้น  ให้เข้าไปยืนยันรายชื่อและจำนวนนักเรียนที่จะเข้าสอบ  ในระบบออนไลน์ทาง  www.obecimso.net ภายในวันที่ 13  กุมภาพันธ์นี้ (รายชื่อดังแนบ)  987

ติดต่อ สพป.สก.1