โครงการ อบรมคุณธรรมน้อมนำสู่ใจครูและนักเรียนเฉลิมพระเกียรติ

โรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และครูประจำชั้นเข้าร่วมโครงการ อบรมคุณธรรมน้อมนำสู่ใจครูและนักเรียนเฉลิมพระเกียรติ
ในวันที่ 10 – 12 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
ณ วัดบึงพระราม ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว

MON1 MON2 MON3 MON4 MON5 MON6 MON7 MON8 MON9 MON10 MON11 MON12 MON13 MON14 MON15 MON16 MON17 MON18 MON19 MON20 MON21 MON22 MON23 MON24 MON25 MON26 MON27 MON28 MON29 MON30

ติดต่อ สพป.สก.1