แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่พัฒนาครูภาษาไทย (ศน.ประไพ)

ตามที่ สยามอินโนเวชั่นมีเดีย  กำหนดจัดพัฒนาครูภาษาไทย  ในวันที่  14  กุมภาพันธ์  2558   77777ณ  สพป.สระแก้ว  เขต 1 นั้น  บัดนี้ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุม  จาก  สพป.สระแก้ว  เขต 1  เป็นห้องประชุมวิทยาลัยชุมชน  ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม  ส่งแบบตอบรับ ดังแนบ  ไปที่ผู้จัดอบรมโดยตรง  ภายในวันที่  13  กุมภาพันธ์ 25588

ติดต่อ สพป.สก.1