ประกาศโรงเรียนบ้านมหาเจริญ เรื่องประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างอาคารเรียน สปช105/29 ปรับปรุง 2ชั้น 4ห้องเรียน(ใต้ถุนโล่ง)

ประกาศโรงเรียนบ้านมหาเจริญ  เรื่องประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างอาคารเรียน สปช105/29 ปรับปรุง 2ชั้น 4ห้องเรียน(ใต้ถุนโล่ง) ด้วยระบบอิเล็ทรอนิกส์ รายละเอียดดังแนบ electronic electronic1.jpeg

ติดต่อเรา