ฉลองถ้วยรางวัลกีฬานักเรียนกลุ่มเครือข่ายบูรพา

โรงเรียนบ้านท่าเกษม ได้เลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน (หมูจุ่ม)

เพื่อฉลองถ้วยรางวัล การแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มเครือข่ายบูรพา ครั้งที่ ๑  “ท่าเกษมเกมส์”  ประจำปี  ๒๕๕๘

12022558

ติดต่อเรา