ประชุมทางเลือก กบข.

นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ ร่วมประชุม เรื่องการกลับไปใช้สิทธิบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สพป.สระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ โดยมีกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ร่วมกับสำนักงานคลังจังหวัดสระแก้ว จัดประชุมสัมมนาในครั้งนี้

IMG_3341 IMG_3343 IMG_3344 IMG_3347 IMG_3348 IMG_3351 IMG_3354 IMG_3356 IMG_3361

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ศักดิ์ชัย  บรรณสาร    อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1