ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนบ้านมหาเจริญ

11 กุมภาพันธ์ 2558 โรงเรียนบ้านมหาเจริญจัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ เพื่อพัฒนาค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ โดยกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษามหาเจริญ ระหว่างวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านมหาเจริญ ในการนี้นายโกศล เกรียงศักดิ์ กำนังตำบลทุ่งมหาเจริญ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวให้กำลังใจกับลูกเสือ เนตรนารี รวมถึงคณะผู้กำกับทุกท่าน โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนบ้านมหาเจริญ โรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ และโรงเรียนบ้านแก่งสะเดาร่วมกิจกรรมดังกล่าว  ชมภาพคลิ๊กตามลิ้งค์ http://www.mjschool.ac.th/topnews/view.php?186

ติดต่อ สพป.สก.1