ประกาศโรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ เรื่องสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบอุบัติภัย(บ้านพักครู)

ประกาศโรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ เรื่องสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบอุบัติภัย(บ้านพักครู)โดยกำหนดยื่นซองสอบราคาวัน ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ถึง วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30น.และจะเปิดซอง ในวันที่ 2 มีนาคม 2558 เวลา10.00 น. ณ โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ รายละเอียดดังแนบIMG00500

IMG00501

IMG00502

IMG0053

ติดต่อเรา