ขอเชิญร่วมโครงการประกวดมาร์ชชิ่งความดี ชิงถ้วยพระราชทานฯ

มูลนิธิครูของแผ่นดิน ขอเชิญร่วมโครงการประกวดมาร์ชชิ่งความดี ชิงถ้วยพระราชทานฯ และทุนการศึกษากว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานิสัยเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา ให้มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ มีความรู้คู่คุณธรรม และความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยผ่านกระบวนการแปรแถวประกอบจังหวะดนตรี ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่   www.gmcthailand.org

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อเรา