แจ้งเปลี่ยนสถานที่แข่งขัน “ภาษาไทยรายเดือน” (ศน.ประไพ)

แจ้งเปลี่ยนสถานที่แข่งขัน “ภาษาไทยรายเดือน” รอบชิงชนะเลิศ  เปลี่ยนสถานที่แข่งขัน จากเดิม  ห้องประชุมดอกแก้ว  เปลี่ยนเป็น โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว อาคาร 4  วัน เวลาคงเดิม (14  กุมภาพันธ์  2558)

ติดต่อเรา