โรงเรียนบ้านไร่สามศรี ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ

ประกาศ โรงเรียนบ้านไร่สามศรี เรื่อง สอบราคาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ กำหนดยื่นซองสอบราคาวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 – วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 .ในวันและเวลาราชการ โดยยื่ยซองด้วยตนเองตามเงื่อนไขเอกสารสอบราคาที่ 002/2558 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00  น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนบ้านไร่สามศรี

ติดต่อ สพป.สก.1