โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง , สามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง

สำนักงานลูกเสือจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับ สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1
จะดำเนินการจัดการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม – 2 เมษายน 2558
และวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ชั้นสูง ระหว่างวันที่ 1 – 7 พฤษภาคม 2558
ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนบ้านเขามะกา อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรม สมัครได้ที่สำนักงานลูกเสือ
เขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ภายในวันที่ 5 มีนาคม 2558
(รายละเอียดโครงการฝึกอบรมตามเอกสารแนบ)baiaobrom58 Haobrom58

ติดต่อเรา