กิจกรรมการให้ความรู้ปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

กิจกรรมการให้ความรู้ปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

” เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาหลังใน ได้เข้าจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านหนองปรือ ทั้งนี้ ได้มีนักเรียนจากโรงเรียนบ้านใหม่สระบุรี ได้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย”

IMG_6974 IMG_6978 IMG_6996 IMG_7002 IMG_7007 IMG_7011 IMG_7015 IMG_7032 IMG_7038 IMG_7064 IMG_7066 IMG_7069 IMG_7075 IMG_7082 IMG_7085 IMG_7090 IMG_7093

พจนีย์ คำกำเนิด          ถ่ายภาพ / ประชาสัมพันธ์

วันวลิต เผ่าเผด็จการ   ตรวจสอบ

ทวีศักดิ์ พึ่งบัว              อำนวยการ

ติดต่อเรา