เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพฯ

นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ออกตรวจเยี่ยม ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองตะเคียนชัย เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เพื่อเตรียมความพร้อมการรับเสด็จ ในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดสระแก้วของ สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อติดตามการดำเนินโครงการตามพระราชดำริ ในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

IMG_2038 IMG_2040 IMG_2043 IMG_2051 IMG_2061 IMG_2065 IMG_2067 IMG_2069

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ศักดิ์ชัย  บรรณสาร    อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1