ผอ.สพป.สก๑ ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ

นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ ออกตรวจเยี่ยม และติดตามการจัดการเรียนการสอน ณ โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ อ.เมืองสระแก้ว เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ในการนี้ นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ได้ให้คำแนะนำในการแก้ปัญหาเด็กอ่านหนังสือไม่ออก เขียนไม่ได้ ให้แก่คณะครูของโรงเรียนด้วย

IMG_1981 IMG_1994 IMG_2002 IMG_2004 IMG_2019 IMG_2020

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ศักดิ์ชัย  บรรณสาร    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา