โรงเรียนบ้านวังแดง ประกาศสอบราคาจ้างเหมา

โรงเรียนบ้านวังแดง  มีความประสงค์ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ โดยไม่ผูกพันงบประมาณไว้ก่อน ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบครั้งนี้เป็นเงิน  744,500 บาท

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่โรงเรียนบ้านวังแดง ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558  ระหว่างเวลา08.30-16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพย์หมายเลข 089 9363544 ในวันและเวลาราชการ

10155705_1552682334987248_3672178082492609306_n

ติดต่อ สพป.สก.1