โรงเรียนเขาสิงโต จัดปัจฉิมนิเทศนักเรียนจบการศึกษา ปีการศึกษา 2556