กีฬาภายในโรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์

       โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2558 เพื่อให้นักเรียนครูและบุคลากรได้ทำกิจกรรมร่วมกันและเพื่อเป็นการสร้างความรักความสามัคคี มีน้ำใจนักกีฬาต่อกัน ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์วงค์ดุริยางค์ในพิธีเปิดโดยโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน —>ไปชมกันเลย!   😆

DSCF8527 DSCF8532 DSCF8545 DSCF8563 DSCF8576 DSCF8592 DSCF8595 DSCF8600 DSCF8601 DSCF8602 DSCF8610 DSCF8626 DSCF8628 DSCF8642 DSCF8651 DSCF8652 DSCF8654 DSCF8660 DSCF8688 DSCF8691 DSCF8692 DSCF8695 DSCF8699 DSCF8706 DSCF8710 DSCF8715 DSCF8717 DSCF8718 DSCF8724 DSCF8727 DSCF8737 DSCF8743 DSCF8757 DSCF8759 DSCF8760 DSCF8766 DSCF8767 DSCF8772 DSCF8778 DSCF8781 DSCF8784 DSCF8794 DSCF8834 DSCF8840 DSCF8850 DSCF8854 DSCF8857 DSCF8859 DSCF8865 DSCF8870 DSCF8872 DSCF8904 DSCF8905 DSCF8907 DSCF8908 DSCF8909 DSCF8911 DSCF8913 DSCF8915

ติดต่อ สพป.สก.1