ประกาศโรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ เรื่องประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างอาคารเรียน สปช105/29 ปรับปรุง 2ชั้น 4ห้องเรียน(ใต้ถุนโล่ง)

ประกาศโรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ เรื่องประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างอาคารเรียน สปช105/29 ปรับปรุง 2ชั้น 4ห้องเรียน(ใต้ถุนโล่ง) ด้วยระบบอิเล็ทรอนิกส์ รายละเอียดดังแนบIMG0003

0012

ติดต่อเรา