ตรวจราชการ

นายพีระพงษ์ ไชยทองศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1  ได้มาตรวจราชการโรงเรียนบ้านนาดี ก่อนการสอบ O-net เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2558

Picture 284 Picture 282 Picture 283

ติดต่อ สพป.สก.1