ประกาศโรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง) เรื่อง สอบราคาจ้างรายการค่าก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ

ประกาศโรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง)  เรื่อง สอบราคาจ้างรายการค่าก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ
กำหนดยื่นซองสอบราคาวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ โดยยื่นซองด้วยตนเองตามเงื่อนไขเอกสารสอบราคาที่ 002/2558 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องธุรการ โรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง)111
ประกาศสอบราคาซ่อมแซม
ติดต่อ สพป.สก.1