ประเพณีบุญพระเวส

ประเพณีบุญพระเวส

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีบุญพระเวส ณ วัดคลองใหญ่

00a

00b00c

ติดต่อ สพป.สก.1