อนุมัติให้ข้าราชการครูเลื่อนเป็นวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษ

ด้วย อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ในคราวประชุมครั้งที่ 2 /2558 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 อนุมัติผลการประเมินให้ข้าราชการครูเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ จำนวน 14 รายด้วยบัญชีรายชื่อดังแนบ

จึงให้ข้าราชการครุที่มีรายชื่อดังแนบ นำสำเนาวุฒิบัตรผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ พอมีรับรองสำเนาถูกต้องส่งที่กลุ่มบริหารบุคคล ภายใน วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 คลิกที่นี้

 

ติดต่อเรา