การแข่งขัน “ภาษาไทยรายเดือน” รอบชิงชนะเลิศ

111222333444กลุ่มนิเทศฯ  กำหนดจัดการแข่งขัน  “ภาษาไทยรายเดือน”  รอบชิงชนะเลิศในวันที่  14  กุมภาพันธ์  2558  ณ  ห้องประชุมดอกแก้ว  (รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน ดังแนบ)