ประชุมคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าฯ

นายพีระพงษ์  ไชยทองศรี รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการสืบเสาะข้อมูล เพื่อคัดเลือกครูของจังหวัดสระแก้วเพื่อรับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ณ ห้องประชุมดอกแก้ว สพป.สระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ โดยมีนายศิริพจน์ จริยาวุฒิกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว เป็นประธาน

IMG_3181 IMG_3183 IMG_3184 IMG_3185 IMG_3187 IMG_3189 IMG_3192

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ศักดิ์ชัย  บรรณสาร    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา