ด่วน! ขอเชิญประชุมผู้บริหารและครูพลศึกษา อำเภอวังสมบูรณ์

ขอเชิญผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดอำเภอวังสมบูรณ์  พร้อมด้วยครูพลศึกษา  ประชุมพร้อมกัน

ในวันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบัวฉัตร โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์

 

ติดต่อ สพป.สก.1