โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ปี 255

ตามที่ สพป.สระแก้ว เขต 1 แจ้ง โรงเรียนที่มีความประสงค์ ส่งโครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ปี 2558 นั้น

แบบคำขอ ที่ยังไม่มีการลงนาม ให้ส่งทาง e-mail ตามที่แจ้งไปแล้ว สำหรับแบบคำขอที่สมบูรณ์แล้ว และเอกสารอื่น ๆ ให้ส่งตามระบบปกติ

ขอคุณค่ะ

ติดต่อเรา