เรียน ผู้บริหารกลุ่มเครือข่ายสองขุนเขา อำเภอเขาฉกรรจ์

เชิญผู้บริหารและผู้รับผิดชอบงานลูกเสือเนตรนารี  ประชุมจัดค่าย ลูกเสือ – เนตรนารี ณ โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม ในวันที่ 11  กุมภาพันธ์ 2558  เวลา  10.00น.

ติดต่อเรา