หัวหน้าส่วน ศธ. จังหวัดสระแก้วประชุมคอนเฟอเรนซ์

นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดสระแก้วร่วมประชุมคอนเฟอเรนซ์ เรื่องประสานแผนการตรวจาชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ ๓ และ ๙ ณ ห้องประชุมมะขามป้อม สพป.สระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ โดยมี ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน

IMG_3152 IMG_3154 IMG_3155 IMG_3156 IMG_3157 IMG_3158 IMG_3159 IMG_3160 IMG_3165 IMG_3170 IMG_3171 IMG_3172 IMG_3173

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ศักดิ์ชัย  บรรณสาร    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา