บ้านพักเด็กฯสระแก้ว มอบทุนการศึกษา

บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดสระแก้ว มอบทุนการศึกษา

            “เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดสระแก้ว เข้ามอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองปรือ รวม 5,000บาท ทางโรงเรียนบ้านหนองปรือ จึงขอบขอบคุณมา ณ โอกาสนี้”

IMG_6392 IMG_6393 IMG_6395 IMG_6396 IMG_6397 IMG_6399 IMG_6401 IMG_6402 IMG_6403 IMG_6404 IMG_6405 IMG_6406 IMG_6407 IMG_6408  IMG_6410   IMG_6414 IMG_6417 IMG_6419  IMG_6421  IMG_6425 IMG_6427 IMG_6428 IMG_6429

พจนีย์  คำกำเนิด         ถ่ายภาพ / เผยแพร่

วันวลิต เผ่าเผด็จการ   ตรวจสอบ

ทวีศักดิ์ พึ่งบัว              อำนวยการ

ติดต่อเรา