ประเพณีไหว้ศาลพระภูมิ เจ้าที่ โรงเรียนบ้านเทศมงคล ประจำปี ๒๕๕๘

วันพฤหัสบดีที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
โรงเรียนบ้านเทศมงคล
นำโดย นางขวัญวรา  พิชญชานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเทศมงคล
ได้นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนบ้านเทศมงคล
ทำพิธีไหว้ศาลพระภูมิ เจ้าที่ ประจำโรงเรียนบ้านเทศมงคล ประจำปี ๒๕๕๘
ซึ่งถือปฏิบัติต่อเนื่องมาทุกปี เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและความเป็นศิริมงคลแก่ทุกคน

12 17 16 15 14 18 13 11 19 19 (2) 23 24 25 26

ติดต่อ สพป.สก.1