ขอเชิญประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือก ครูสอนดีฯ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเชิญผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือก เพื่อรับรางวัลการยกย่องเชิดชูเกียรติ และประกาศเกียรติคุณผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๗ โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.ksp.or.th สอบถามโทร ๐๒ – ๒๘๘ ๕๖๓๔

กลุ่มอำนวยการ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์