บรรยากาศการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มเครือข่ายบูรพา ครั้งที่ ๑ “ท่าเกษมเกมส์” ประจำปี ๒๕๕๘

บรรยากาศการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มเครือข่ายบูรพา ครั้งที่ ๑ “ท่าเกษมเกมส์” ประจำปี ๒๕๕๘

ในระหว่างวันที่ ๕ – ๗ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘

ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านท่าเกษม

0702255801 0702255802 0702255803

ติดต่อ สพป.สก.1