โรงเรียนบ้านภูเงิน…ประกาศสอบราคา

โรงเรียนบ้านภูเงิน มีความประสงค์จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโดยไม่ผูกพันงบประมาณไว้ก่อน ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบครั้งนี้ เป็นเงิน 442,900 บาท

ประกาศ prakadpng1234

รายละเอียด prakadpng4321

ติดต่อ สพป.สก.1