โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ อำเภอเขาฉกรรจ์ ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบสปช102/26และ อาคารประกอบโรงอาหาร

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ อำเภอสวรรค์ จังหวัดสระแก้ว และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป
          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา   ได้ที่ โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.ska1edu.org/2014 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๘๙๒๔๙๗๕๔๔ ในวันและเวลาดังกล่าว
ติดต่อ สพป.สก.1