วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู มอบทุนการศึกษาแก่ด.ญ.ณัฐฐินันท์ พลยุทธ์ นักเรียนชั้นป.5โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี

เด็กหญิงณัฐฐินันท์  พลยุทธ์นักเรียนชั้นป.5 โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคีรับทุนการศึกษา

ช่วยเหลือครอบครัวเจ็บป่วยจากวิทยาลัยเทคโนโลยี หมู่บ้านครู กทม.

ณ โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2  ต.ผ่านศึก  อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

วันที่  28  มีนาคม  2557

DSCF0728

DSCF0735

ติดต่อเรา