ขอเชิญโรงเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการทรูปลูกปัญญา ประจำปี ๒๕๕๗

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเชิญโรงเรียนในสังกัด สมัครเข้าร่วมโครงการทรูปลูกปัญญา ประจำปี ๒๕๕๗ ซึ่งโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกเพิ่มเติมอีก ๕๐๐ โรงเรียนจะได้รับการติดตั้งอุปกรณ์และสื่อดิจิตัลเพื่อการเรียนรู้ โดยสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.trueplookpanya.com ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ สอบถามโทร ๐๒ – ๖๑๕ ๙๖๑๗ – ๘

กลุ่มอำนวยการ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

ติดต่อเรา