ขอเชิญร่วมโครงการเสริมสร้างทักษะในเด็กพิเศษ เรื่อง ออทิสติกฝึกได้ถ้ารู้เทคนิค

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรระยะสั้น “โครงการเสริมสร้างทักษะในเด็กพิเศษ เรื่อง ออทิสติกฝึกได้ถ้ารู้เทคนิค” วึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๓ – ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ชัน ๑๓ อาคารสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ผู้สนใจติดต่อที่ ๑๔๑๕ ต่อ ๕๑๒๐ หรือ ๐๘๘ – ๘๗๔ ๔๖๗๔

กลุ่มอำนวยการ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

ติดต่อเรา