กำหนดการรับสมัครนักเรียนปี58

ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนนำนักเรียนเข้าสมัครเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐานได้ตามกำหนดการตามลิงค์นี้ได้เลยครับ และขอความอนุเคราะห์ในการเผยแพร่ประชาสัมพัน์ให้รับทราบโดยทั่วกัน http://youtu.be/y0HObl7Im_o

ติดต่อเรา