ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนประกวดโครงการ “หนึ่งสถานศึกษาหนึ่งวัฒนธรรม”

โรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนและครูผู้ฝึกซ้อมประกวดโครงการ “หนึ่งสถานศึกษาหนึ่งวัฒนธรรม” และมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนจำนวน ๒ ทุน
ในวันศุกร์ ที่ ๖ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘IMG_3269 IMG_3272 IMG_3276 IMG_3283 IMG_3284 IMG_3285 IMG_3286 IMG_3287 IMG_3288 IMG_3289 IMG_3290 IMG_3291 IMG_3292 IMG_3293 IMG_3294 IMG_3295 IMG_3296 IMG_3297 IMG_3298 IMG_3299 IMG_3300 IMG_3301 IMG_3302 IMG_3303 IMG_3304 IMG_3305 IMG_3306 IMG_3307 IMG_3308 IMG_3309 IMG_3310 IMG_3311 IMG_3312 IMG_3313 IMG_3314

ติดต่อ สพป.สก.1