มอบทุนฮอนด้าสระแก้ว

 

หจก. ฮอนด้าประสิทธิ์มอเตอร์สระแก้ว

มอบทุนจำนวน 1,000 บาท

ให้เด็กชายอนุชิต  จันทรา   ชั้น ป.1

โรงเรียนบ้านลุงพลู

*****   😆  *****

1 2

ติดต่อ สพป.สก.1