ม.เชียงใหม่ ขอเชิญร่วมประชุมสัมมนา และร่วมงานมหกรรมดนตรี นาฏศิลป์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ ขอเชิญร่วมประชุมสัมมนา และร่วมงานมหกรรมดนตรี นาฏศิลป์ “เวทีสานฝัน สร้างสรรค์เยาวชน ” สพม.๓๔ ในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐๐ น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน